Oyunlar

“GGC” – G.aze Game Community Azərbaycan Oyun Portalı
PC, PlayStation, Xbox və Nintendo Platformalarında Oyunlar Haqda Ətraflı Məlumat

Evil Genius 2: World Domination

2004-cü ildə buraxılmış “Evil Genius” oyununun davamı olan “Evil Genius 2: World Domination” da seriyanın əvvəlki oyunu kimi strategiya və simulyasiya janrlarındadır. Çoxnəfərlik rejim dəstəklənmir. Oyun yalnız təknəfərlik kampaniyadan ibarətdir.

Black Legend

“Blacklegend” ardıcıl strategiya və RPG janrlarındadır. Oyun Belçika və Hollandiya əfsanələrinə əsaslanır. Oyundakı hadisələr isə XVII əsrdə cərəyan edir.

Maquette

“Maquette” birinci şəxs perpektivində olan məntiqi indi (indie ing.) oyundur. Burada hadisələr rekursiv dünyada cərəyan edir. Yəni, baş qəhraman baş verənləri sanki öz daxilində yaşayır.

Stronghold: Warlords

“Stronghold: Warlords” oyunu strategiya janrındadır. Oyun xəritəsi şərqi asiyanı, dövran isə e.ə 3-cü əsrdən etibarən orta əsrlərədək olan müddəti əhatə edir.
“Stronghold: Warlords” özündə 4 fərqli millətin mədəniyyəti cəmləşdirir.

It Takes Two

Hazelight Studios tərəfindən ərsəyə gətirilmiş “It Takes Two” ekşen-macəra (action-adventure ing.) janrında olan kooperativ platformerdir. Bəzi kooperativ oyunlardan fərqli olaraq “It Takes Two” oyununda iki nəfər oyunçunun iştirakı mütləqdir.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

“Werewolf: The Apocalypse” oyunu məşhur “World of Darkness” seriyasının bir hissədir və eyniadlı stolüstü oyunun video-oyun adaptasiyasıdır. Oyun ekşen-rpg (action role-playing ing.) janrındadır və təknəfərlik süjet kampaniyasından ibarətdir.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers

“Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers” oyunu bu oyun seriyasının 5-ci hissəsində cərəyan edən hadisələri davam etdirir. Oyun RPG janrındadır. Süjetə görə “Persona 5” oyunundakı hadisələrdən 5 ay ötür.

Lust from Beyond

“Lust from Beyond” oyununda əsas hadisələr Lusst’ghaa adlı xəyali dünyada cərəyan edir. Oyun ekşen (action .ing) janrında olsa da qaranlıq və qəribə dünya oyuna qorxu (horror .ing) elementləri də əlavə edir. Lusst’ghaa adlı xəyali məkan oyunun adı ilə bilavasitə əlaqələdir.

Little Nightmares 2

“Little Nightmares 2” oyunu platformer və qorxu (horror ing.) janrlarındadır və eyniadlı seriyanın birinci hissəsinin davamıdır. Oyun krossplatformanı dəstəkləyir. Əvvəl oyunun yuxarıda qeyd olunan platformalar üçün buraxılmasına baxmayaraq daha sonra PlayStation 5 və Xbox Series X platformaları üçün də buraxılacaq.

Hitman 3

“Hitman 3” oyunu “Hitman” oyun seriyasının ümumilikdə 8-ci hissəsi olsa da, “World of Assassination” adlı yenidən buraxılmış seriyanın 3-cü hissəsidir. Artıq bir çoxlarına tanış olan bu oyun seriyası ilə əlaqədar vaxtı ilə eyniadlı film də ərsəyə gətirilmişdir. “Hitman” oyun seriyasının baş qəhrəmanı soyuqqanlı killer “Agent 47”-dir.