Xəbərlər

Hazırlanan “Rainbow Six”in adında “Quarantine” sözü “Extraction” ilə əvəz olundu